1 września 2019 r. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego zostało włączone do Wydziału Prawa i Administracji, który kontynuuje kształcenie na kierunku „Samorząd terytorialny i polityka regionalna”, jak również na studiach podyplomowych.

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem dawnego Centrum, jak również ze studiowaniem na kierunku „Samorząd terytorialny i polityka regionalna” uprzejmie prosimy zgłaszać się do dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji albo do kierownika studiów „Samorząd terytorialny i polityka regionalna”.

Za chwilę nastąpi przekierowanie na stronę kierunku „Samorząd terytorialny i polityka regionalna”.