Aktualności

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!

Utworzono: wtorek, 12, wrzesień 2017

Uwaga zmiana harmonogramu zajęć dla II roku niestacjonarnych studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018

W dniu 7 X 2017r. zajęcia rozpoczną się o godz. 13.30.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl