Aktualności

Aktualności CSSTiRL

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akad. 2017/2018

Utworzono: wtorek, 12, wrzesień 2017

Po Inauguracji roku akad. 2017/2018 w dniu 29 września br.  odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia  w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów - Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, podczas którego będą podpisywane umowy oraz wydawane Elektroniczne Legitymacje Studenckie.

Pradnik dla studentów I roku

Utworzono: piątek, 08, wrzesień 2017

Poradnik dla studenta I roku

Obrony wrzesień 2017

Utworzono: wtorek, 05, wrzesień 2017

W dniu 27 września br. o godz. 10:00 odbędą się obrony licencjackie i magisterskie.

Stypendium Ministra

Utworzono: piątek, 04, sierpień 2017
 Studenci  mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. W tym roku wnioskowanie o stypendia ministra będzie odbywać się z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane wnioski, wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia, należy składać w CSSTiRL  w  terminie do 15 września br.

Rada Konsultacyjna

Utworzono: czwartek, 06, kwiecień 2017

W dniu 30 marca 2017r. odbyło się pierwsze, w kadencji 2016 – 2020, posiedzenie powołanej przy dyrektorze Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Rady konsultacyjnej ds. programów studiów i treści nauczania.

W skład Rady weszli przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, a w tym w szczególności: osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego (szczebla lokalnego i regionalnego), przedstawiciele administracji centralnej, pracodawców prywatnych organizacji pozarządowych oraz samorządu studentów. W trakcie spotkania dyskutowano o oczekiwaniach pracodawców wobec absolwentów CSSTiRL. Spotkanie miało charakter roboczy, a osoby w nim biorące udział dostały wcześniej materiały, zawierające m.in. plan studiów miejskich, II stopnia stacjonarnych o profilu praktycznym (planowane uruchomienie studiów -1.10.2018r.); porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich; regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Samorząd lokalny i regionalny w Polsce i w Europie”. W efekcie spotkania sformułowano wnioski i wskazania, które mogą być wykorzystane do udoskonalenia oferty programowej realizowanej w CSSTiRL – zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Zaproponowane wnioski interesariuszy pozwolą przekazywać treści nauczania w sposób lepiej odpowiadający oczekiwaniom studentów i pracodawców. Przyczynią się do dalszego podnoszenia konkurencyjności CSSTiRL na rynku usług edukacyjnych.
20170330 14132120170330 14180320170330 150859
 

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl