Dla studentów

Harmonogram sesji

Egzaminacyjna sesja semestru letniego 2017/2018 studia I stopnia

I rok

Prawo cywilne z umowami w administracji 12.06.2018r. godz.9.00  sala 102 ul. Nowy Świat 4

Socjologia i metody badań społecznych 13.06.2018r. godz.9.00  sala 104 ul. Nowy Świat 67 (egzamin ustny)

Prawo konstytucyjne 14.06.2018r. godz.15.30  sala D AUD. MAX. 

Makroekonomia 18.06.2018r. godz.10.00  sala C AUD. MAX.

II rok

Finanse jednostek samorządu terytorialnego 20.06.2018r. godz.10.00  sala 102 ul. Nowy Świat 4

Procedury administracyjne i sądowoadministracyjne 13.06.2018r. godz.10.00  sala 102 ul. Nowy Świat 4

 

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl